Search

Kalender

Nieuw op de website:

Nieuwsbrief april 2019

2 april Buitenlesdag, alle kinderen hebben buiten les deze dag
3 april Podiumkunsten groep 3/4
8 april Groep 3/4 bezoekt een voorstelling
16 en 17 april Groep 8 IEP-eindtoets
17 april Groep 5/6 bezoekt een voorstelling
18 april Paasviering
19 april t/m 3 mei: Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en meivakantie
6 mei Margedag voor groep 1 t/m 8
3 juni Margedag voor groep 1 t/m 8

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.