Search

Kalender

In het fotoalbum van de kleuters staan foto's van onze voorstelling. In het algemene album staan foto's van onze kerstviering
17 januari Koffieochtend, 8.15 uur kijkje in de klassen en 8.30 uur koffie/thee in de teamkamer
22 januari Margedag groep 1 t/m 4
8 februari Margemiddag groep 1 t/m 8
12 februari Rapporten mee
13 februari 10-minuten gesprekken rapport
14 en 15 februari Open dag voor nieuwe ouders, 9-11 uur
23 februari Margemiddag groep 5 t/m 8
26 februari t/m 2 maart voorjaarsvakantie

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meebeslissen, meedenken, meeleven en/of meedoen. Naast hand- en spandiensten is er de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad, medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Team

Onze school heeft een dynamisch en deskundig team. Het bestaat uit 8 (voornamelijk deeltijd) leerkrachten en daarnaast een directeur, een administratief medewerker en een conciërge. Er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende (vak)gebieden. Binnen ons team bevindt zich onder andere een vakleerkracht gymastiek, een master opgeleide IB-er, een opgeleide leescoördinator, een opgeleide rekencoördinator en is het gehele team geschoold in het geven van lessen middels Leefstijl.